Borówa i jego samodzielnie zrobiony Explorer.


Powrót