Teksty utworów
   

Narazie dostępne są teksty następujących utworów:

 


Budzi się dzień

Budzi się dzień

Odchodzi noc

Rannego deszczu krople drżą

Chwytane w ciszy smukłą dłoń

I ptaków śpiew

Jak życzeń sto

By lepszym dzień ów pięknym był

A dobro pokonało zło

 

Kolejnej szansy złoty blask

Ze słońcem zajrzał w oczy me

Bym mógł Ci siebie cząstkę dać

Bym coś dobrego zdziałał dziś

Być może zmyję jedną łzę

Oto jest dzień wieć działać czas

By zwalczyć w sobie to, co złe

Spróbować jeszcze jeden raz

Twój pocałunek

Twoja podana dłoń

Tak wiele ciepła

Topnieje śnieg i lód i szron

Chłodnego serca

Gdy tylko chcesz skorzystać z mej

Maleńkiej szansy

Którą niesie Ci nowy dzień

Dziś czarna chmura sieje deszcz

Spragnionej ziemi daje pić

Nie warto kląć, gdy burza grzmi

I gdzie ów sens by nie chcieć żyć?

Jeżeli dobro w tobie jest

Nieważne - jesień, mróz czy mgła

Niech ono kwitnie w noc i dzień

W nim chwalmy Pana właśnie tak

Twój pocałunek...

Wieczornych chłodów srebrny dech

Kończący dzień kolejny raz

Gdy modlitw szeptów chóry znów

Ku Panu płyną cicho tak

Dziękujmy Bogu za ten czas

Za jeszcze jeden wielki dar

Na każdy z nich starając się

By Pan dziękować chciał i nam

Za pocałunek

Za twą podaną dłoń

Za wiele ciepła

Co topi śnieg i lód i szron

Chłodnego serca

Gdy tylko znów skorzystasz z niej

Z tej wielkiej szansy

Którą Bóg daje z każdym dniem

 

Tą wielka szansą każdy dzień

sł. Wodzu

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Chwalcie Pana

Chwalcie Pana, Chwalcie Pana, Chwalcie Pana

Wszystkie jego ludy

 

Chwalcie Pana, Chwalcie Pana, Chwalcie Pana

Po krańce ziemi

 

Chwalcie Pana, Chwalcie Pana, Chwalcie Pana

Z odwagą i męstwem

 

Chwalcie Pana, Chwalcie Pana, Chwalcie Pana

Alleluja

sł. Danielo

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Amen

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Amen

Bo tylko Bóg jest godzien przyjąć cześć

Tylko On

Bo tylko Bóg jest godzien przyjąć chwałę

Tylko On

Bo tylko Bóg jest godzien przyjąć cześć

Tylko On

Bo tylko Bóg jest godzien przyjąć chwałę

Chwałę i cześć

sł. Danielo

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Damaszek

Na drodze do Damaszku, spotkałem Ciebie Panie

Na drodze do Damaszku, oślepił mnie Twój blask

Hej, hej, Szawle dokąd zdążasz

Hej, hej, to Ciebie wybrał Pan

Na drodze do Damaszku, powiedziałeś do mnie

Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz

Hej, hej, Pawle dokąd zdążasz

Hej, hej, to Ciebie wybrał Pan

Abyś głosił nadzieję, abyś głosił miłość

Abyś głosił Jego chwałę po wszystkich krańcach ziemi

Abyś głosił nadzieję, abyś głosił miłość

I to co przynosi Pan

sł. Borówa&Danielo

muz. Borówa

wróć na początek

 

Hiob

Synowie i córki jedli w domu brata

Przyszedł posłaniec do niego i rzekł

Wrogowie napadli twoje ziemie

Zabili sługi  zagarnęli bydło

Drugi przyszedł i zaczął mówić

Ogień Boży zstąpił z nieba

Pochłonął twoje owce i twoje sługi

Ja sam wszedłem by Ci o tym powiedzieć

Trzeci przyszedł z podobną wiadomością

Wróg napadł na wielbłądy, zabił twoje sługi

Czwarty niósł najcięższy ból

Twoje dzieci nie żyją - dom na nich runął

A on wstał i rzekł: Bóg dał i Bóg zabrał

Niechaj imię Jego będzie błogosławione

 

Gdzie jest moja śmierć

Pragnę umrzeć

Życie obrzydło mojej duszy

Przedstawię Jemu swoją sprawę

Odezwę się w bólu mej duszy

Nie potępiaj mnie powiem do Boga

Dlaczego mi dokuczasz, powiedz mi

Przyjemnie Ci jest mnie uciskać

Odrzucać dzieło swoich rąk

Czy Twoje oczy są cielesne

Lub czy patrzysz na sposób ludzki

Że szukasz u mnie wykroczenia

I grzechu mego dochodzisz

Mimo tego wstał i rzekł: Bóg dał i Bóg zabrał

Niechaj imię Jego będzie błogosławione

 

Gdzie jest moja śmierć

Pragnę umrzeć

 

Więc czy jesteś w stanie zawsze powiedzieć

Bóg dał i Bóg zabrał

Przyoblec się posłusznie w pokorę

Do końca mu zaufać

sł. Job 1, 13-21    10, 1-6

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest

Alleluja

On kocha mnie. On kocha mnie

Alleluja

muz. tradycyjna

wróć na początek

 

Matka

Tobie oddaję moje życie

Z Tobą idę przez każdy dzień

Przy Tobie czuję się bezpiecznie

Ponieważ Ty nigdy nie opuścisz mnie 

Maryja - Tyś moją matką jest

Ja, twój syn, zawsze będę kochać Cię

Tyś uratowała mnie kiedy byłem na krawędzi śmierci

Za Twoim wstawiennictwem mogę na nowo żyć

Teraz moim życiem pragnę za to Ci dziękować

I kochać Cię ze wszystkich sił mego serca 

Maryja - Tyś moją matką jest

Ja, twój syn, zawsze będę kochać Cię

Zdrowaś Maryjo...

sł. Danielo

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Niegodny

Niegodny jestem Panie przyjąć Cię

Do mej duszy lecz niech

To wyznanie niech Cię żal mój wzruszy

Pociesz mnie, przebaczeniem daruj mi

Winy, zbrodnie i uświęć swym wejrzeniem

Bym Cię przyjął godnie

Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary

Z Twego stołu dary biorą

Ręce do Ojca podnoszą po dary

I z ufnością i pokorą

Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki

Chociaż sami pobłądzimy

Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki

Gdy Cię pośród nas czujemy

Niegodny jestem Panie...

My za Chrystusa pójdziemy przykładem

Czy w nieszczęściu czy w niedoli

On nam pokazał o wzory i szlaki

Jak żyć według Ojca woli

Boży Baranku, co gładzisz grzechy świata

Aby lub twój żył bezpiecznie

Utwierdź w nas wiarę i miłość do brata

Daj nam pokój, pokój wieczny

Niegodny jestem Panie...

wróć na początek

 

Przejrzyj

 

Skrada się jak złodziej

Jak nieproszony gość

Ingeruje w twą świadomość

Pożerając ją

Obezwładnia Cię

Sztucznym szczęściem karmi Cię

Nastaje walki czas

Lecz czy walczyć chcesz

Przejrzyj... otwórz oczy

Przejrzyj... ujrzyj prawdę

Napełniasz umysł fałszem

Nienawiścią karmisz się

Żadne wartości

Już się nie liczą się

Świat Cię pochłania

Słodkie kłamstwa daje Ci

Mówi co masz robić

Byś nie myślał Ty

Zastanów się

W czym nadzieję pokładasz

Serce twe jest tam

Gdzie skarb twój jest

To, co daje Ci świat

Szybko skończy się

Z tym twa nadzieja

Utopiona w nim

Otwórz oczy

I ujrzeć prawdę chciej

Byś nie musiał żałować

Gdy nastanie twój kres

Odrzuć wszystko co

Urojonym szczęściem jest

Idź za światłem a prawda

Wyzwoli Cię

sł. Danielo

muz. Faithfull

wróć na początek

 

Psalm 150

Chwalcie Pana w jego świątyniach

Chwalcie na Jego wyniosłym nieboskłonie

Chwalcie Go za potężne Jego czyny

Chwalcie Go za Jego potęgę

Alleluja

Chwalcie Boga dźwiękiem swych rogów

Chwalcie Go na harfie i cytrze

Chwalcie Go bębnem i tańcem

Chwalcie Go swoimi strunami

Alleluja

Chwalcie Boga na cymbałach dźwięcznych

Chwalcie Go na cymbałach brzęczących

Wszystko co żyje niech chwali Pana

Wszystko co żyje niech chwali Pana

Alleluja

Przez całe me życie chcę śpiewać dla Pana

I grać mojemu Bogu do końca swych dni

Niech miła mu będzie moja pieśń

I będę się radował w Panu mym

sł. Ps 150 104, 33-34

muz. Faithfull

wróć na początek

 


Powrót